Pleidooi voor het behoud van de juiste vachtlengte bij de kortharige Chow Uiteraard zult u denken "maar dat is een zaak voor de fokkers", maar de keurmeester heeft toch zeker ook een belangrijke invloed op wat zich in een ras afspeelt door zijn beoordeling, plaatsing en keurverslag. De eerste 30 jaar van mijn leven heb ik door gebracht met Chinese import-chows en hun nakomelingen. Overwegend kortharige honden. Nadat ik tegen wil en dank door mijn Mopshonden bij de hondensport betrokken raakte in de jaren vijftig ging ik ook met de korthaar Chow deelnemen aan het showgebeuren. Dat was een eenzame moeizame klus, daar deze (overigens Oudste) variëteit o.a. in Nederland vrijwel uitgestorven en daardoor in de vergetelheid geraakt was en ik jarenlang de enige exposant van Korthaar Chows was. De keurmeesters- vooral in het buitenland- wisten zich niet goed raad met deze oer-variëteit en het was geen uitzondering, dat men de Korthaar voor een bastaard hield en navenant kwalificeerde. Door mijn veelvuldig deelnemen aan tentoonstellingen en clubmatches, het jarenlang publiceren van artikelen over de Korthaar in de kynologische pers met tientallen foto's, ook in boeken en hondenkalenders, groeide geleidelijk aan steeds meer HERKENNIG bij publiek en in de hondenwereld, maar tot vandaag (januari 2001) is er van echte WAARDERING voor deze fraaie honden nog steeds weinig sprake, zo is bijv. op de website van de Raad van Beheer alleen een afbeelding van een langhaar Chow te zien. Op tentoonstellingen blijft de Korthaar bij voorbaat in het nadeel in vergelijking met de Langhaar. Enerzijds door het grote typeverschil. De over getypeerde moderne Langhaar versus de meer oorspronkelijk gebleven Korthaar maakt de vergelijking erg moeilijk en bovendien toont de Korthaar zich "eerlijker", doordat de korte vacht niets verhullen kan. Wat mij meer zorgen baart is de toename van de zogenaamde "INTERMEDIAIRE" vachten Voor de keurmeesters is mogelijk iedere Chow, die niet Langharig is automatische kortharig en dat is een fatale vergissing! Merkwaardigerwijs wordt de korthaar- vacht tegenwoordig anders vererft dan vóór de jaren vijftig. Vroeger was de aanleg voor een korte vacht duidelijk enkelvoudig dominant. Uit Langharig x Langharig werd nooit korthaar geboren, uit heterozygote kortharen vielen en korthaar, langhaar en heterozygote kortharen enz. Plotseling doken overal ter wereld Korthaar chow-pups uit langharige ouders op en bovendien pups met vachten tussen Lang- en Korthaar in, de zgn. INTERMEDIAIRE. Een haarvariëteit, die officieel niet bestaat en dus niet erkend is! Ten onrechte worden deze dieren regelmatig voor KORTHARIG aangezien en op tentoonstellingen ook als zodanig beoordeeld. Daardoor komt de ECHTE Korthaar weer extra in het nauw in vergelijking met de Intermediaire (naast de Langharen), omdat deze door de langere vacht zwaarder, massiever en imposanter LIJKEN! Daarnaast ontwikkelt zich ( uitgaand van de U.S.A.) de laatste tijd een trend, ook de korthaar te gaan over typeren. Lompere, meer gedrongen bouw, kortere benen, kortere snuit, overvloedige hoofdrimpels. Aan de hand van bijgevoegde fotocollages kunt u zien, hoe kort de vacht moet zijn en het oorspronkelijke type, wat veel Korthaar-fokkers nog hebben weten te handhaven. Ik hoop, dat het bovenstaand relaas en de foto's er toe kunnen bijdragen, dat keurmeesters de korthaar- Chow wat meer op zijn eigen merites gaan beoordelen. De raspunten vermelden deze variëteit maar heel summier, als gevolg van het feit dat in 1895 de verschillen tussen Kort- en Langhaar summier waren. De standaard is sindsdien nauwelijks veranderd. Door de beter zichtbare contouren komt de harmonische bouw beter tot zijn recht, het trots, hoog gedragen hoofd op een fraai gewelfde hals, kortom het EERLIJKE uiterlijk geeft de Korthaar- Chow een geheel eigen schoonheid, welke hij gemeen heeft met andere (kortbehaarde) rassen uit de groep Spitsen en Oertype met een "natuurlijk" verschijningsbeeld. Daar ik niet meer fok, niet meer exposeer en zelfs geen Chow meer heb, kan ik volkomen vrij en onbelast door mogelijk eigenbelang pleiten voor het behoud van de ECHTE KORTHAAR- CHOW, een variëteit, die ik om zijn bijzondere en natuurlijke schoonheid zo zeer waardeer. Aanvullende informatie op mijn pleidooi. In de Engelse Standaard en in die van de andere landen van Europa wordt de gewenste haarlengte van, in het bijzonder, de Kortharige Chow Chow niet vermeld. Vanaf de eerste importen uit China is men steeds uitgegaan van de vachten van die Kortharen - van 1cm tot maximaal 1,5 cm, de vaststelling van de juiste lengte berustend op ervaring, daar zijn nooit maatlatten aan te pas gekomen. Ook het juiste, oorspronkelijke type - tot voor kort - bleef men handhaven. Voor de langharige Chows heeft men zich tot de jaren veertig overwegend gehouden aan de originele vachten ( die veel minder overvloedig en lang waren dan in de jaren daarna) en het oorspronkelijke type van de eerste importhonden, zodat de prachtige Chows van o.a. Miss Joan Joshua MRSVS nest genoten konden zijn van bijv. Lady Dunbar of Mochrum's Chow Chows anno 1911. In de Verenigde Staten van Amerika heeft zich het eigenaardige feit voor gedaan, dat in de ras standaard anno 1925 wèl een haarlengte bij de Kortharige variëteit genoemd wordt en 1.5 INCH ca.4 cm. wat men moeilijk als kortharig kan beschouwen. In de standaard anno 1941 wordt de Korthaar niet meer genoemd, maar in de raspunten anno 1986 duikt hij plotseling weer op. Heel veel zogenaamde Kortharige Chows waren in werkelijkheid INTERMEDIAIREN en zijn tientallen daarvan kampioen geworden. Ook neigde men in de U.S.A. al betrekkelijk vroeg tot overdrijvingen, zoals men in Europa omstreeks 1942 ging nastreven, ( overmatige plooivorming van de hoofdhuid, sterk verkorte snuiten met overhangende lippen, waardoor de onderkaak zowel van opzij als van voren gezien niet meer zichtbaar was), waardoor de typische expressie van de Chow ingrijpend veranderd werd. De benen werden korter met zwaardere botten, toenemende lengte van de vacht, een gedrongen postuur gaven deze Chows "nieuwe mode" een propperige gestalte, terwijl ook de contouren vervaagde. Zoals ik in mijn brief van dd. 21-11-2000 reeds aanstipte, nu jammer genoeg ook (en dat mondiaal) bij de Kortharige Chow Chow fokkers de neiging begint te ontwikkelen dezelfde overdrijving na te streven. Nu moet de Kortharige Chow met het correcte type en de juiste vachtlengte het dus niet alleen maar opnemen tegen de langharige Chows, maar ook nog eens tegen de honden met halflange vachten, een haartype wat officieel niet bestaat. Mijn zorg om het voortbestaan van de "echte " en originele Kortharige Chow is dus wel degelijk gegrond en alle blije juichkreten, dat deze honden niet meer met uitsterven bedreigd worden nog steeds voorbarig zijn HELAAS!!! Ik hoop met het bovenstaande U te kunnen inspireren op eigen wijze te willen bijdragen aan het behoud van deze unieke variëteit met een geheel eigen schoonheid, door de Kortharige Chow op zijn eigen merite te beoordelen en te waarderen. Met toestemming van Mevrouw C.A. Veldhuis Copyright: C.A. Veldhuis.
van Juttersburch.