Onze chows
Onze reuen
Onze teven
CH. Bidachows Gift from USA Smooth Gery.  NJK’16
Kiri Iduna van Juttersburch
Born on 22-02-2017
Mei Li Xiu van Juttersburch
Born on 08-05-2012  HD-A
Ziva - Yula van Juttersburch
Born on 14-12-2009  HD-A
Kwan Yin van Juttersburch
Born on 21-07-2007  HD-A
Gaiane Ninjah van Juttersburch.  NJK’16           
    Born on 26-04-2015  HD-A   ED  Vrij.
Born on 22-06-2015  HD-A   ED Graad 1
Cuno van Juttersburch
HD-A     ED Vrij.
     HD A Vrij
van Juttersburch.